Om oss

Om Neonom

Neonom är ett verkstadsföretag med inriktning på drift av exempelvis värmeanläggningar och mekaniskt underhåll inom industrin.

Företaget har sitt säte i Nora och har funnits sedan 2006. Neonom har i dag 25 anställda. Vi har med åren utvecklats, inte bara med kompetensutveckling av personalen utan även med högkvalitativ utrustning. Det har inneburit att vi har breddat våra tjänster eftersom vi kan åta oss fler uppgifter. Vi är certifierade enlig ISO:45001 Arbetsmiljö.

Idag utför vi arbeten framför allt i Mellansverige och har dessutom filialer i Norrköping och Örebro. Men om det finns behov för det arbetar vi även på annan ort, Men vi tar inte bara uppdrag i Sverige. Vi har genom åren utfört arbeten i stora delar av världen. Exempelvis i Tibet, USA, Mexiko, Sydafrika och Kazakstan. Det innebär att vi vet vad som behövs för att få saker gjorda. Vi är flexibla, drivna och vi anpassar oss efter våra kunders behov. Inte nog med det, vi är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet på våra jobb och priser. Vill du ha någon på plats med kort varsel som löser dina problem, kontakta oss.